De perfectionist en… de kritische collega

Door Hedwig Passier |

Als coach tref ik vrouwelijke perfectionisten die in hun eerste baan aanlopen tegen de valkuilen van hun perfectionisme. Met name de kritische senior collega, die niet altijd voorzichtig kritiek naar voren brengt, beïnvloedt de profilering van deze perfectionist.

De kritische senior

Op het werk worden deze perfectionisten voor het eerst geconfronteerd met senior collega’s. Deze hebben al veel vlieguren gemaakt en beschikken daardoor over parate kennis en ervaring.
Kenmerk van deze collega’s is dat ze hun senioriteit op een kritische wijze kenbaar maken, zeker wanneer ze als mentor zijn aangewezen. Deze senior vertoont opvallend vaak perfectionistische kenmerken, vindt het daardoor lastig werk volledig te delegeren en blijft er bovenop zitten.

illustratie strenge senior

Tegenvallende prestaties

Het gevolg is dat de perfectionist, die het allemaal heel graag en meteen goed wil doen, steeds verder in haar schulp kruipt en niet de gewenste performance laat zien waarop zij is aangenomen. Dit proces versterkt de corrigerende functie van de senior collega, die mede verantwoordelijk is gemaakt voor de professionele ontwikkeling van de junior collega. Zo belanden zij samen in een vicieuze cirkel.

De cirkel doorbreken

Hoe kan coaching perfectionisten helpen deze cirkel te doorbreken? De eerste stap is inzicht bieden in het eigen aandeel in deze situatie; er is sprake van actie-reactie. De tweede stap is het aanbrengen van een scheiding tussen de positieve intentie van de senior en de soms (te) fors geuite kritiek. De senior heeft er geen belang bij deze collega tot op de grond af te branden, maar is er juist bij gebaat wanneer deze collega hem of haar kan ontlasten in het werk.

Beter communiceren

Met coaching leer ik deze perfectionisten hoe ze vanuit gelijkwaardigheid met deze collega’s kunnen communiceren. En hoe ze in de stroom van kritiek zelf een rol kunnen spelen in het organiseren van positieve feedback. Vervolgens gaan we aan de slag met de persoonlijke profilering. Hoe maak je jezelf zichtbaar binnen de organisatie, zodat je ook de kans krijgt en neemt om je verder te ontwikkelen?

Het effect van coaching

Tijdens het coachen (zie pagina coaching) sta ik altijd verbaasd over het effect van het doorbreken van deze vicieuze cirkel. Ik zie de perfectionist letterlijk opbloeien en winnen aan kracht en zelfverzekerdheid. En zo wordt het perfectionisme weer een zichtbare kwaliteit waar de perfectionist trots op is en die haar helpt zich te ontwikkelen tot een gewaardeerde perfectionist en wie weet op termijn… een kritische senior!