Literatuur
mytheperfectionisme De mythe van perfectionisme: over nut en nadeel van perfectionistisch gedrag: Bert van Dijk, Annemarie van Dijk
slordiggelukkig Liever slordig gelukkig dan perfect gestresst: Irene Becker & Jutta Meyer Kless
zollner De kunst om niet perfect te zijn: Ulrike Zöllner